Periyodik Bakım & Onarım

Tüm Jeneratör Gruplarında malzemesiz ve malzemeli periyodik bakım olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırmıştır.